Římskokatolická farnost Velká Losenice

Římskokatolická farnost Havlíčkova Borová

 

ZPRÁVY

z pastorační a ekonomické rady

konané 7. září 2018

ve  farním pastoračním středisku

sv. Jakuba – Losík

 

 

Přítomni :

Farnost Velká Losenice: P.Daniel, Ing.J.Pibil, J.Zach,M.Králíčková,J.Uttendorfský, M.Lánová, M.Danielová, L.Špačková , P.Malý, M.Vytlačil,Ing.V.Růžičková, R.Sobotková, Z.Nedělka, M.Sobotka,

Farnost Havlíčkova Borová: P.Blažek,P.Stránský, J.Uttendorfský,

 

Omluveni: V.Štefa, Ing.J.Nevole, F.Nevole

 

1. PODĚKOVÁNÍ

Poděkování za organizaci poutě v Malé Losenici. Dík za liturgické služby – lektorům (a těm, kteří je oslovují pro tuto službu), žalmistům, ministrantům, varhaníkům, kostelníkovi, zvoníkům, za přípravu přímluv, nástěnkářům, za údržbu liturgických pláten, za květinovou výzdobu a za úklidy kostela. Dík dětem, které přistoupily na začátku školního roku ke sv.smíření a za účast na eucharistické oběti k začátku školního roku. Dík za brigády.

Poděkování Vám všem za Vaše modlitby a jakoukoliv prospěšnou činnost pro farnost.

 

2. setkání Pastorační a ekonomické rady

pátek 5.října 2018 v 19.45 hod.

 

3.KATECHETICKÉ SETKÁNÍ

středa 26.9.2018 v 16.00 hod. v Losíku

 

4. SBÍRKA NA HOSPIC

30. září 2018

 

5. TÉMATA NA NÁSTĚNKY

výuka náboženství,prázdniny,dovolená, letní tábor

 

6. PŘIHLÁŠKY NA NÁBOŽENSTVÍ

Prosíme rodiče dětí, aby odevzdaly přihlášku na náboženství pro školní rok 2018-2019. Přihlášky se odevzdávají v Losíku, duchovnímu nebo některé z katechetek. Děkujeme.

 

7. VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ – ROZVRH HODIN

Velká Losenice – výuka začíná od 10.9. 2018

Hodina

5

6

7

8

čas

11.25 – 12.10

12.15 – 13.00

 

13.15 – 14.00

Pondělí

 1. třída

Mgr. Marie Lacinová

 

7.třída – chlapci Mgr.Ludmila Kachlíková

 

 

5.třída

Mgr.Ludmila Kachlíková

 

Úterý

 

 

 

 

 

 

 

Středa

 

3.třída

Mgr. Marie Lacinová

————————————

4.třída

Mgr. Lukáš Ležák

 

 

 

 

Čtvrtek

 

 

 

 

 

 

6.třída

Mgr. Lukáš Ležák

 

Pátek

 

2.třída

Mgr. Marie Lacinová

 

 

 

 

 

 

8.třída, A.B.

+ dívky 7.třída

 

Mgr.Ludmila Kachlíková

—————————-

9.třída

Mgr. Lukáš Ležák

Sázava výuka začíná 11 .9.2018

 

hodina

od 13.15 – 14.00

 

 

Mgr. Marie Lacinová

 

Úterý

 

1-5.třída

Vepřová výuka začíná 11.9.2018

 

 

Úterý

1.+2.+ 3. třída

13.00 – 13.45

Marta Králíčková

4.+5.třída

13.45 – 14.30

Marta Králíčková

 

Oudoleň výuka začíná 11.9.2018

Úterý

Úterý

1.-2.třída

12:45 – 13:30

Mgr.Ludmila Kachlíková

3.-5.třída

13:30 – 14:15

Mgr.Ludmila Kachlíková

Havlíčkova Borová výuka začíná 13.9.2018

 

 

Čtvrtek

1. – 5.třída

13.10 – 13.50

Marta Králíčková

6.- 9.třída

14.10 – 14.55

Marta Králíčková

 

8. katechetické setkání

V pondělí 27.8.2018 se v Losíku ve Velké Losenici uskutečnilo další z  pravidelných katechetických setkání. Letos budou zabezpečovat výuku náboženství na školách:

Mgr.Lukáš Ležák , Mgr.Ludmila Kachlíková, Mgr.Marie Lacinová, Marta Králíčková.

Katecheté jsou povinni se 2x ročně zúčastnit diecézního setkání katechetů.

Katecheté předali požadavky na objednání učebnic pro výuku pastorační asistentce Martě Králíčkové. Katechetické setkání bude 8x za školní rok. Na setkání dostali všichni materiály k přípravě dětí k 1.sv.přijímání, tématické plány, záznam o činnosti a byl potvrzen rozvrh hodin náboženství.

Díly velmi dobré spolupráci se podařilo, že rozvrh byl k dispozici dříve, než začal školní rok, a tak rodiče všechny kroužky mohou domlouvat již s ohledem na výuku náboženství.

Rádi přivítáme nové ministranty a dívky do scholy, aby pod vedením Mgr.Marie Lacinové byly dětské eucharistické oběti doprovázeny zpěvem.

ČASOPIS KŘESŤÁNEK

Křesťánek bude vydáván jako v loňském roce, předplatné na rok 60 Kč, jednotlivé číslo 15 Kč. Objednávky u pastorační asistentky Marty Králíčkové.

Važme si možnosti mít vlastní časopis!

 

9. EUCHARISTICKÁ OBĚŤ PRO DĚTI

Od začátku školního roku začínají opět dětské eucharistické oběti každou středu od 17.00a to nejen pro děti připravující se na přijetí svátostí, ale pro všechny děti školou povinné. I v  letošním školním roce bude 2.hodina náboženství týdně určená 3.tř. a zaměřená k potřebným znalostem k přijetí v Losíku každou středu od 15.00 hod.!

Setkání s rodiči dětí 3.tř. se uskuteční v Losíku 26. září 2018 v 17.45 hod

Celodenní setkání dětí připravujících se na svátosti bude v úterý 5 .3. 2019 v Losíku, 1.sv.přijímání bude v neděli 23.6. 2019.

Pastorační asistentka Marta Králíčková zajistí služby velkých ministrantů. V letošním roce budou schůzky ministrantů každou středu od 16.00 hod. Schůzky povede akolyta Jan Uttendorfský ve spolupráci s Martou Králíčkovou.

Prosíme rodiče ministrantů, aby v rozvrhu svých dětí na tyto schůzky pamatovaly.

 

10. HODNOCENÍ MINISTRANTŮ

Hodnocení ministrantů v Havlíčkově Borovéza období 6.7- 7.9.2018

1. Matěj Bořil (2)

2. Vít Janáček (4)

3. Pavel Janáček (7)

4. Vít Veselý (5)

5. Vít Veselý (1)

6. Ondřej Dejmal (12)

7. Tomáš Cacek (1)

8. Patrik Strašil (11)

9. Vojtěch Štefa (8-10)

10. Pavel Štefa (8-10)

11. Jan Štefa (8-10)

12. Václav Štefa (6)

13. Jáchym Dejmal (-)

14. Radim Solnička (14)

15. Jan Málek (15)

16. Michal Strašil (3)

 

Hodnocení ministrantů ve Velké Losenicije za období 6.7- 7.9.2018

1. Jakub Lacina (1)

2. Filip Hošek (-)

3. Václav Peksa (16)

4. David Bratršovský (2)

5. Vojtěch Špinar (26)

6. Luboš Bratršovský (7)

7. Miloslav Bratršovský (4)

8. Filip Lacina (9)

9. Vojtěch Lacina (-)

10. Tomáš Polreich (11)

11. Vít Peksa (17)

12. Jakub Blažek (19)

13. Kryštof Černý (-)

14. Josef Dvořák (20)

15. Matěj Sobotka (-)

16. Ondřej Dvořák (25)

17. Ondřej Vytlačil (15)

18. Pavel Pospíchal (-)

19. Vojtěch Pibil (23)

20. Ctibor Křepinský (-)

21. Adam Pibil (10)

22. Jakub Uttendorfský (14)

23. Jan Uttendorfský (13)

24. Tomáš Sobotka (24)

25. Jiří Uttendorfský (-)

Hodnoceno bylo 25 nejlepších.

 

11. KARMEL SÁZAVA z.s.

Brigády srpen 2018

1.8.2018. Sádrokartony na WC, Kamil Sobotka, František Ledvinka st.Celkem 7 hod.

  2.8.2018. Sádrokartony na WC, Kamil Sobotka, Jan Uttendorfský ml., Tomáš Růžička, František Ledvinka st.Celkem 15,5 hod.

  3.8.2018. Sádrokartony na WC , Jan Uttendorfský ml., K.Sobotka, F.Ledvinka st. 10 hod.

  4.8.2018. Lepidlo, perlinka na stěny WC. Kamil Sobotka, Prokop Šenkýř (Velká Losenice), Jan Uttendorfský ml. Dokončení bednění a výztuže na přístupovou rampu, polystyren a výztuž na podlahu WC, František Ledvinka st. Celkem 28 hod.

  5.8.2018. Dešťový svod u přístupová rampy. Jeden brigádník. Celkem 2 hod.

  6.8.2018. Dokončení bednění a výztuže na přístupovou rampu. Jeden brigádník. 2 hod.

  7.8.2018. Betonování přístupového chodníku. Jan Uttendorfský st., Jan Hošek st., Jan Karel, František Ledvinka st. Propojení dešťových svodů, základ pod druhou přístupovou rampu, příprava podlah WC na betonování. Jan Karel, František Ledvinka st. Montáž schodů na kůr, František Havlíček, Jiří Zach (Velká Losenice), Ladislav Ondráček, Michal Sobotka (Malá Losenice). Celkem 41 hod.

  8.8.2018. Montáž schodů na kůr, František Havlíček, Jiří Zach (Velká Losenice), Ladislav Ondráček, Michal Sobotka (Malá Losenice). Příprava podlah na WC na zabetonování, František Ledvinka st., Jan Karel. Celkem 19 hod.

  9.8.2018. Terénní úpravy, Jan Hošek st. + traktor (zapůjčilo AGRO Sázava a.s.), Martin Daniel + UNC (zapůjčilo AGRO Sázava a.s.), Jan Uttendorfský st., Jan Karel, Jan Jícha. Naložení a složení kamenných schodů čelním nakladačem (kamenné schody darovala paní Hana Janáčková), dovoz traktorem, Jan Lacina ml., Petr Lacina, Jakub Lacina. Postavení kamenných schodů u přístupové rampy, Jan Karel, František Ledvinka st. Paní Tesařová dovezla sochu P. Marie, složena po částech v přední části kaple. Celkem 38 hod.

  10.8.2018. Úprava šachty na hlavní uzávěr vody, rozhrnutí štěrku do základu pod druhou přístupovou rampu, montáž obkladových desek na sokl stavby WC. František Ledvinka nejst., František Ledvinka st. Celkem 10 hod.Klempíř pan Březka.

  11.8.2018. Terénní úpravy, vybagrování základu pro chodník u WC, navezení štěrku do základu pod chodník u WC, Jindřich Lukeš + bagr a práce s bagrem v ceně celkem 7 500 Kč, Jan Hošek + traktor (zapůjčilo AGRO Sázava a.s.), Jan Uttendorfský st., Jan Jícha, Jan Uttendorfský (Velká Losenice), Petr Lán (Malá Losenice), Pavel Kunc (Žďár nad Sázavou), Zdeněk Jindra, Jan Karel, František Ledvinka st. Celkem 67 hod.

  14.8.2018. Terénní úpravy, Jan Hošek st., Jan Uttendorfský st., Jan Jícha, Jakub Uttendorfský, Jan Uttendorfský nejml.

  Konstrukce sádrokartonové příčky u zákristie, Kamil Sobotka, Jan Karel. Betonování podlah na WC. Obruby u chodníku k WC, Martin Daniel, Jiří Wasserbauer (Žďár nad Sázavou), Josef Wasserbauer (Velká Losenice), Jan Hošek. Kufr pod chodník k WC, obruby, František Ledvinka st. Setí trávy, Veronika Růžičková. Celkem 55 hod.

  15.8.2018. Montáž sádrokartonové příčky do zákristie, Kamil Sobotka, Jan Uttendorfský ml. Podklad pod zámkovou dlažbu, František Ledvinka st. Celkem 14 hod.

  16.8.2018. Montáž sádrokartonové příčky do zákristie, Kamil Sobotka, Jan Uttendorfský ml. Příprava kufru pod zámkovou dlažbu, František Ledvinka st. Celkem 18.

  17.8.2018. Montáž sádrokartonů, lepidlo a perlinka na příčce k zákristii, Kamil Sobotka, Jan Uttendorfský ml., Pavel Pospíchal. Pokládka zámkové dlažby před WC, František Ledvinka st. Natírání latí pod fasádní desky na stavbě WC, Jan Uttendosrfský st. Štuk na WC, Prokop Šenkýř (Velká Losenice). Celkem 42 hod.

  18.8.2018. Lepidlo, perlinka a štuk na příčce k zákristii, Jan Uttendosrfký ml., Pavel Pospíchal. Montáž fasádních desek na stavbu WC, Jiří Lacina, Vojtěch Lacina, František Ledvinka ml. Štuk na WC, Prokop Šenkýř (Velká Losenice). Přerovnání a odvoz prken a fošen, Martin Daniel, Jan Hošek, Jan Uttendorfský st. Řezání a pískování dlažby před WC, František Ledvinka st. Přerovnání rázů prken, Jan Hošek st., Martin Daniel, Jan Uttendorfský st. Celkem 79,5 hod.

  20.8.2018. Převoz fošen, Martin Daniel, Jan Uttendorfský st. Sádrokartonová příčka k zákristii, Kamil Sobotka, Jan Karel. Zámková dlažba u WC, František Ledvinka st. 15 hod.

  21.8.2018. Úprava rázů dřeva, Jan Hošek st., Jan Uttendorfský st., Martin Daniel. Natírání zárubní, Jan Uttendorfský st. Sádrokartonová příčka, Pavel Pospíchal, Jan Karel. Úprava vlezu do jímky, okapový chodníček – WC, František Ledvinka st. Celkem 22 hod.

  22.8.2018. Natírání zárubní, Jan Uttendorfský st. Sádrokartonová příčka, Kamil Sobotka, Jan Karel. Základ pod druhou vstupní rampu, František Ledvinka st. Celkem 14 hod.

  23.8.2018. Rovnání terénu, Jan Hošek st., Martin Daniel, Jan Uttendorfský st. Sádrokartonová příčka, Kamil Sobotka, Jan Karel. Vstupní rampa, František Ledvinka st. Bílení, Jaromír Jonák (Malá Losenice), Vladimír Novotný (Velká Losenice), Jan Uttendorfský st. Setí a úpravy terénu, Veronika Růžičková, Tomáš Růžička.Celkem 26 hod.

  24.8.2018. Natírání latí a zárubní, Jan Uttendorfský st. Složení ztraceného bednění, základ pod vstupní rampu, Pavel Pospíchal, František Ledvinka st. Celkem 6 hod. PKS – montáž oken a dveří na WC.

  25.8.2018. Dokončení sádrokartonů po montáži oken a dveří na WC, Kamil Sobotka, Jan Uttendorfský ml. WC – obklad fasádními deskami, Jan Karel, Pavel Pospíchal. Obklad WC, Jiří Wasserbauer (Žďár nad Sázavou), Jan Uttendorfský st. Vstupní rampa, František Ledvinka st. Celkem 60 hod.

  27.8.2018. WC – obklady, Jiří Wasserbauer, Jan Uttendorfský st., František Ledvinka st. Dokončení sádrokartonu, Kamil Sobotka. Celkem 13 hod.

  28.8.2018. Obklady na WC, Jiří Wasserbauer (Žďár nad Sázavou), Jan Uttendorsfký st. Lepidlo + perlinka, Kamil Sobotka, Jan Uttendorfský ml., Pavel Pospíchal. Úklid, základ ke vstupní rampě, František Ledvinka st. Celkem 26 hod.

  29.8.2018. Obklady na WC, Jiří Wasserbauer (Žďár nad Sázavou), Aleš Wasserbauer (Žďár nad Sázavou, Jan Uttendorfský st. Vnitřní omítky, Kamil Sobotka. Vstupní rampa, František Ledvinka st. Celkem 23 hod.

  30.8.2018. WC – obklady, Jiří Wasserbauer (Žďár nad Sázavou), Jan Uttendorfský st.

  Bílení, Jaromír Jonák (Malá Losenice). Vnitřní omítky, Kamil Sobotka. Varhany Jan Karel.Celkem 19 hod.

  31.8.2018. WC – obklady, Jiří Wasserbauer (Žďár nad Sázavou), Jan Uttendorfský st., Aleš Wasserbauer (Žďár nad Sázavou). Fasádní obkladové desky, Kamil Sobotka, Pavel Pospíchal, Jan Karel. Rošt na vjezd od silnice, Jan Karel. Úklid okolí kaple, František Ledvinka st., Jan Uttendorfský st. Úklid kaple, Radka Sobotková, Veronika Růžičková, Monika Černá, Eva Pospíchalová. Betonování základů vstupní rampy, Jan Karel, Jan Uttendorfský st., Vladimír Novotný (Velká Losenice).Celkem 60 hod.

  Výroba dřevěných schodů na kůr

  F. Havlíček (Velká Losenice) 42 hod.

  T. Havlíček (Velká Losenice) 6 hod.

  Z. Wassebauer (Velká Losenice) 18 hod.

  F. Mach (Velká Losenice) 6 hod.

  M. Sobotka (Malá Losenice) 6 hod.

  L. Ondráček (Malá Losenice) 12 hod.

  M. Lempera (Velká Losenice) 8 hod.

  J. Zach (Velká Losenice) 16 hod.

  Celkem 114 hod.

   

  Výroba dřevěných parapetních desek na zábradlí na kůr, Michal Sobotka (Malá Losenice). Celkem 10 hod.

   

  Srpen 846,0 hodin

  Celkem 5 6918,5 hodin

 

 

 

 

Marta Králíčková v.r.

sekretářka pastorační a ekonomické rady

 

 

 

 

Daniel Kolář v.r.

předseda pastorační a ekonomické rady