Milé sestry a bratři v Kristu!

Doba adventní je dobou přípravy každého z nás a tak se zamysleme nad tím, čím se chceme připravit na setkání s Pánem, nad tím, zda máme v sobě zakotven onen Boží řád nebo zda děláme věci proto, že to tak dělají všichni …

Moderní svět a moderní věda nevidí žádný jasný a určitý bod, ke kterému by budoucnost lidstva mohla dospět.

Budoucnost je Boží a jejím cílem není lidský pokrok, ale příchod Syna člověka.

Proto náš pohled do budoucnosti může být pokojný a plný naděje.

Pane, dej, ať dokážeme pochopit, že přijetí Tvého řádu, tolik odlišného od „neřádu světa“, nás nesvazuje, ale činí vnímavými, dej ať v této adventní době objevíme hodnotu štěstí, které je skryto v řádu Tvého stvoření a které ukazuje na Tvou velikost a lásku.

Pane, nevíme, co přijde v našem životě, ale víme, že nakonec přijdeš Ty.

Pomoz nám, ať Ti jdeme vstříc, ať je tento advent novým krokem k Tobě.

 

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel