Milé sestry a bratři v Kristu !

Doba postní je nám církví předložena jako Boží nabídka.

Půst je časem příhodným, vede k usebrání – seber se, ještě je čas.

Evangelium první neděle postní mluví o pokušení Krista a ukazuje,

jak má člověk pokušení čelit. Pokušení není věc sama o sobě, ale zasahuje tři osoby : pokoušeného člověka, pokušitele a Boha.

Jenom znovunastolení správného vztahu k Bohu, člověku a zlu může být v době postní novým začátkem.

Ježíš nám v dnešním evangeliu ukazuje, že lze žít tak, že od zla nic,

ani trochu, nepřijmeme. K tomu slouží půst – zmrtvení aktivit rádoby neutlumitelných, almužna – která pomáhá dárci i obdarovanému nastolit správný vztah a modlitba – ta naplňuje smysl  života vztahem k Bohu.

K opravdovému postnímu úsilí obohacenému o postní almužnu

vám všem žehná            Váš duchovní správce       P.Daniel