Milé sestry a bratři v Kristu !


Adventní doba má dvojí povahu : je to doba přípravy na oslavu Narození Páně, kdy oslavujeme první příchod Syna Božího k lidem, a zároveň je to doba, v které vedeni touto vzpomínkou směřujeme v myšlenkách k očekávání druhého Kristova příchodu na konci věků.

Z těchto důvodů je doba adventní dobou oddaného a radostného očekávání.

Žijeme v době a prostředí, kdy opravdu nutné věci k životu zajištěny máme, a to bez mimořádného úsilí. O to víc je ale věcí, které mít nemusíme, a přece o ně usilujeme, o to víc je starostí o zajišťování věcí, které nejsou nezbytné, ale nám se zdají nutné. Kradou nám srdce.

Kéž tedy dobu adventní prožijeme tak, abychom mohli přijmout Narozeného do svého srdce.

K tomu Vám všem žehná a milostiplně prožitý ADVENT přeje

Váš duchovní správce P.Daniel