Milé sestry a bratři v Kristu!

Advent je dobou aktivní přípravy očekávání příchodu Ježíše Krista.

Kdo nic nečeká, ten už může totiž jedině zemřít.

My přece věříme, doufáme a milujeme.

Nesmíme tedy ani rezignovat, ani se bát, ani se nechat oklamat tím, že běh světa je v podstatě stále stejný. První nejhlubší příčinou všech neštěstí je hřích lidí.

Proto v nastávajícím adventu dělejme pokání, dělejme to, co máme, a můžeme udělat dobro i tam, kde se zdá, že jsme bezmocní.

Vystupme ze tmy beznaděje, ze tmy nenávisti, ze tmy sobectví, ze tmy víry s mnohou rezervou – vždyť máme možnost chodit v Hospodinově světle ne až někdy, ale už dnes.

Takový je cíl dějinných vypravování biblických a v tomto smyslu je Písmo neomylné.

Je nám dáno proto, abychom i my, kteří jsme zasypáni tolika mylnými a nejistými situacemi a zprávami, mohli budovat na neomylných základech pravého života, který směřuje k poslední definitivní události, k slavnému příchodu našeho Pána Ježíše Krista.

K duchovnímu prožití Adventu se skutky pokání a lásky

Vám všem žehná Váš duchovní správce

P.Daniel