Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Začínáme nový liturgický (církevní) rok dobou adventní.

Doba adventní má dvojí povahu : je to doba přípravy na oslavu

Narození Páně, kdy oslavujeme první příchod Syna Božího k lidem, zároveň je to doba, v níž vedeni touto vzpomínkou směřujeme v myšlenkách k očekávání druhého Kristova příchodu na konci věků.

Je to tedy doba oddaného a radostného očekávání.

Očekávání, které je spojené s nadějí.

Pane, dej ať letošní advent není útěkem od Tebe, zmařenou šancí.

Pomoz nám, ať je tento advent novým krokem k Tobě.

 

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel