Milé sestry a bratři v Kristu!

Doba postní je dobou zkoušky, časem, který máme využít k obnově našeho vztahu k Bohu. Každá zkouška a každá obnova stojí člověka úsilí a námahu. Zároveň však je obnova našeho vztahu k Bohu nutná.

Jako se totiž na cestě člověk dívá na ukazatele, zda jede po správné cestě, tak se máme my v době postní podívat pravdivě na náš vztah k Bohu.

Naše ochota k sebezáporu vypovídá o hloubce našeho vztahu k Bohu.

Pane, dej ať chápeme, že velkým se člověk stane tehdy, když se dokáže přemoci, vzdát se svých představ a žít tak, jak chceš Ty.

Dej nám sílu, nejen v době postní, otvírat svá srdce Božímu slovu a svěřit se i v této době pandemie Božímu vedení.

K opravdovému postnímu úsilí  vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel