Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Postní doba, do které jsme vstoupili, je dobou vrcholící přípravy katechumenů na křest a je dobou přípravy na obnovu křtu pro nás pokřtěné.

Prožíváme Rok víry a právě proto by letošní postní doba měla být pro nás

intenzivní přípravou na obnovu křtu, který je přece udělován na základě skutečné víry (dospělého křtěnce či víry rodičů křtěného dítěte).

Křest to je naše vyvedení z Egypta – jak jsme slyšeli v 1.čtení o Izraelitech.

Věnujme tedy v letošní době pozornost především Bohu a jeho slovu, abychom mu lépe porozuměli.

Kéž nám k tomu pomáhá půst (odřeknutí si toho co nás zdržuje od Boha),

almužna (třeba formou postní almužny –„postničky“, kdy ve prospěch bližních realizujeme přikázání lásky) a modlitba (také rozjímáním Kristova utrpení při křížové cestě).

 

K opravdovému postnímu vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel