Milé sestry a bratři v Kristu!

Vzdát Bohu čest – to je věc, o kterou se mnohý člověk snaží, ať proto, že si Boha  váží nebo proto, že si ho chce nějak získat či zavázat.

Pavlův způsob uctívání Boha je něčím jiný.

Ten nemá na mysli, co krásného ke cti Boha vytvoříme, jaké stavby, jaká umělecká díla. Nemá na mysli nic, co je mimo nás.

Má na mysli nás a náš život. Jestliže totiž člověk ve víře ve svůj život, svou budoucnost a svou věčnost Bohu svěří, začíná oslava Boží.

To je cíl, do kterého rostoucí víra katolíka má směřovat: taková důvěra v Boží zaslíbení,

taková důvěra v Boha, že mu svěříme celý svůj život pozemský i věčný.

 

K životu v blízkosti Boží ve společenství farnosti

Vám všem žehná Váš duchovní správce

P. Daniel