Milé sestry a bratři v Kristu !

Setkání s Ježíšem a jeho evangeliem, má každého z nás vést k přijetí Spasitele již teď v pozemském životě.

Znamená to přijetí nového života, přijetí plného života Božích dětí tady na zemi. Přijetí života, který má být trvalý a trvat navěky.

Vždyť Bůh je věčný a ti, kdo mu patří, mají mu patřit navěky.

Kdo hledá ráj zde na zemi, ten nezná dobře zeměpis.

My usilujeme o ráj, o život věčný s Bohem.

Čím více k němu zaměřujeme své úsilí, tím více z něho uskutečňujeme ve světě.

Od mrtvého mládence z Naimu, nám všem, celému nešťastnému lidstvu, které živoří, navzájem se ničí a vyvražďuje, zaznívá Ježíšova výzva :

Mládenče, tobě pravím, vstaň!

Kéž tuto výzvu slyšíme, kéž vidíme znamení a zázraky, které Kristus dělá v našem životě a kéž jdeme za ním .

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel