Milé sestry a bratři v Kristu!

Radujeme se dnes ve společenství s dětmi, které poprvé přijali Pána Ježíše v eucharistii.

Zároveň je to i možnost k zamyšlení pro nás, nakolik žijeme z eucharistického Krista. Jak se máme cítit v tomto světě?

Jako ti, kteří vědí, že tento svět je světem Božím přes všechno zlo, které jsme do něj zaseli, že je to dobré Boží stvoření, prostor, který Bůh pro nás připravil.

Jdeme tímto světem do trvalého domova, k Otci, Kristovou cestou do Božího království.

Boží království je mezi námi, ale není z nás, je to Boží dar, skutečnost, přicházející od Boha pro člověka…

Boží království je skutečnost, která již započala, ale jejíž dovršení se v plnosti uskuteční na konci světa.

Tuto neděli v Havlíčkově Borové slavíme pouť, prosíme ochránce farnosti sv. Víta společně s jeho pěstouny sv. Modestem a sv. Crescentií o přímluvu a pomoc, abychom dokázali jít životem Kristovou cestou do Božího království.

Společenství, které slaví eucharistii, se modlí, abychom se stali tím, čím nemůžeme být vlastními silami – duchovní obětí, která se líbí Bohu.

 

S prosbou za ty, kteří přijali Tělo Páně

Vám všem žehná Váš duchovní správce

P. Daniel