Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Jak se máme cítit v tomto světě ?

Jako ti, kteří vědí, že tento svět je světem Božím přes všechno zlo, které jsme do něj zaseli, že je to dobré Boží stvoření, prostor, který Bůh pro nás připravil.

Jdeme tímto světem do trvalého domova, k Otci, Kristovou cestou do Božího království.

Boží království je mezi námi, ale není z nás, je to Boží dar, skutečnost, přicházející od Boha pro člověka..

Boží království je skutečnost, která již započala, ale jejíž dovršení se v plnosti uskuteční na konci světa.

Na pozemské cestě do Božího království jsme provázeni přímluvami patronů, svatých.

Tuto neděli v Havlíčkově Borové slavíme pouť, prosíme ochránce farnosti sv.Víta společně s jeho pěstouny sv.Modestem a sv.Crescentií o přímluvu a pomoc, abychom dokázali jít životem Kristovou cestou do Božího království.

 

S prosbou za ty, kteří přijmou dary Ducha Svatého

 

Vám všem žehná P. Daniel