Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Víra, upřímná láska a odpuštění patří k sobě, nelze je od sebe oddělit.

Víra bez odpuštění by byla nesnesitelně tvrdá, láska bez víry by byla vůči naší hříšnosti bezmocná a odpuštění bez víry bychom nemohli nikdy dosáhnout.

Ježíš zcela věří svému Otci a v nás víru vzbuzuje.

Odpouští hříchy, bez podmínek.

Miluje svého Otce a nás k lásce volá.

V Ježíšově okolí vždy dopadali špatně ti, kdo nechtěli vidět Ježíše takového, jaký je, kteří trvali na své vlastní představě Mesiáše.

Dobře dopadli nakonec ti, kdo, ačkoliv byli hříšníci, poznali, pravdivě jak své hříchy, tak Ježíše samotného.

Pane, dej nám více víry, lítosti nad hříchy, naděje v Tvé milosrdenství

a lásky k Tobě i bližním.

 

K prožívání blízkosti Boží nejen při modlitbě

 

Vám všem žehná Váš duchovní správce P.Daniel