Milé sestry a bratři v Kristu!

Nebojte se lidí, protože důležitý je úsudek Boží, a proto se snažte především o to, abyste byli co nejlepší před Bohem.

Pane, Ty nám dnes říkáš, nebojte se lidských ohledů, nebojte se o evangelium.

A tak Tě prosíme, dej ať pochopíme, že tam, kde jde o evangelium, jde o věc Boží, která je už svou podstatou určena k prosazení, dej ať pochopíme, že nic na světě nemůže udusit život, který dává Bůh.

Proto prosíme za naše farnosti, aby 1.svaté přijímání nejen zásadně proměnilo život prvokomunikantů, ale aby časté svaté přijímání prohlubovalo a proměňovalo život náš i celé farnosti.

K životu v blízkosti Boží ve společenství farnosti

Vám všem žehná Váš duchovní správce

P. Daniel