Milé sestry a bratři v Kristu!

V Havlíčkově Borové  slavíme pouť – uvědomění si našeho putování k Bohu – pouť k sv. Vítu, který je jasným příkladem toho, že víra dává i velmi mladým lidem sílu k heroickým skutkům.

Kéž žijeme z víry, kéž Pán chrání letošní prvokomunikanty po celý jejich život.

Ježíš neprotestuje proti tomu, že jej v dnešním evangeliu Petr nazývá Mesiášem, tedy zachráncem.

Reaguje na to však tím, že hovoří o svém utrpení a smrti.

Kristus miloval lidi jako nikdo jiný a miloval Boha jako žádný jiný člověk: proto je Mesiášem.

Přineslo mu to utrpení a smrt a také vzkříšení.

Chceme-li podíl na jeho životě – na životě věčném, nezbývá nám než jít jeho cestou.

Je to cesta jednoduchá a přesto náročná, člověk se musí přestat řídit příkladem tohoto světa a vyslovit to, co vidí na Ježíši Kristu.

Je to cesta víry, cesta kříže i svobody.

K prožívání blízkosti Boží nejen při modlitbě

Vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel