Milé sestry a bratři v Kristu!

Slavíme slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla, sloupů církve.

Oni vnesli Kristovo evangelium mezi pohanské národy.

Byli si při tom velmi dobře vědomi, že dostávají milost od Boha.

Vždyť sv. Petr vyzval: Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha! a sv. Pavel říká : Pán je to. kdo mi dává sílu!

I my svým životem odpovídáme na Kristovu otázku: A za koho mě pokládáte vy? Žijeme podle toho ?

Pane, na počátku života církve dokázali sv. Petr a sv. Pavel Tvou milostí. vírou a vytrvalostí, nadšením. ale i utrpením a oběťmi získat pro evangelium mnohé.

Nejen v době dovolených a prázdnin, kdy se možná dostaneme i do jiného prostředí, Tě na přímluvu sv. Petra a Pavla prosíme, dej také nám sílu spolupracovat s Tvou milostí a žít svůj život pro Tebe.

Proto prosíme za naše farnosti, aby 1. svaté přijímání nejen zásadně proměnilo život prvokomunikantů. ale aby časté svaté přijímání prohlubovalo a proměňovalo život náš i celé farnosti.

Podporujme svými modlitbami i děti a vedoucí na farním táboře, aby vytvořili opravdové společenství v Kristu a posílila se jejich víra

 

K životu v blízkosti Boží nejen o dovolených a prázdninách

Vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel