Milé sestry a bratři v Kristu !

Slavíme slavnost svatých apoštolů Patra a Pavla, sloupů církve.

Oni vnesli Kristovo evangelium mezi pohanské národy.

Byli si přitom velmi dobře vědomi, že dostávají milost od Boha.

Vždyť sv.Petr vyznal : Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha ! a sv.Pavel říká : Pán je to, kdo mi dává sílu !

I my svým životem odpovídáme na Kristovu otázku :

A za koho mě pokládáte vy ?  Žijeme podle toho ?

Pane, na počátku života církve dokázali sv. Petr a sv.Pavel Tvou milostí, vírou a vytrvalostí, nadšením, ale i utrpením a oběťmi získat pro evangelium mnohé.

Nejen v době dovolených a prázdnin, kdy se možná dostaneme i do jiného prostředí, Tě na přímluvu sv.Petra a Pavla prosíme, dej také nám sílu spolupracovat s Tvou milostí a žít svůj život pro Tebe.

Proto prosíme za naše farnosti, aby 1.svaté přijímání nejen zásadně proměnilo život prvokomunikantů, ale aby časté svaté přijímání prohlubovalo a proměňovalo život náš i celé farnosti.

Podporujme svými modlitbami i děti a vedoucí na farním táboře, aby vytvořili opravdové společenství v Kristu a posílila se jejich víra.

K životu v blízkosti Boží nejen o dovolených a prázdninách

Vám všem žehná             Váš duchovní správce P. Daniel