Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Radujeme se dnes ve společenství s dětmi, které poprvé přijmou Pána Ježíše v eucharistii.

Zároveň je to i možnost k zamyšlení pro nás nakolik žijeme z eucharistického Krista.

Papež Benedikt XVI. říká :

Víc než cokoliv jiného bychom se měli pokoušet nalézt novou úctu k eucharistickému tajemství. Vždyť všechno naše konání je jen službou něčemu velikému, co nás předchází a co jsme sami nestvořili“.

Církev ví, že v eucharistii se sebedarováním Krista zpřítomňuje jeho pravá oběť.

Společenství, které slaví eucharistii, se modlí, abychom se stali tím, čím nemůžeme být vlastními silami – duchovní obětí, která se líbí Bohu.

 

S prosbou za ty, kteří přijmou dary Ducha Svatého

 

Vám všem žehná P. Daniel