Milé sestry a bratři v Kristu!

Ježíš nepřišel ani proto, aby léčil, ani proto, aby mrtvé křísil, ale proto, aby nás uvedl do synovského vztahu k Otci, aby nás přivedl k přijetí spásy.

Nový život, vzkříšení, život s Otcem je cílem, uzdravení od moci zla je opakovaným průvodním jevem na cestě k tomuto cíli.

Vzkříšení dcery Jairovy je obrazem moci, která v Ježíši přišla – moci, která vzkřísí člověka navěky mrtvého skrze hřích k věčnému životu.

Lidé, kteří se nemodlí, nacházejí ve světě mnoho nevysvětlitelných zjevů.

Zázraky však vidí jenom ti, kdo mluví s Bohem.

Vidí jich mnoho na každém kroku a vůbec není důležité, že nejsou průkazné pro celý svět.

Kéž rozpoznáváme Boží znamení, kéž vidíme zázraky, tam, kde jsou.

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel