Milé sestry a bratři v Kristu !

V jedné chasidské legendě se říká, že jednoho dne kdosi přišel k věhlasnému a moudrému rabimu a položil mu otázku : „Rabi, dříve bylo mnoho lidí, kterým se Bůh zjevoval tváří v tvář. Proč je jich dnes tak málo ?“

Starý rabín se zamyslel a pak odpověděl : „Asi proto, že dnes se nikdo nedokáže před Bohem tak hluboce sklonit.“

Bůh zjevuje sebe ve světě v různých stupních a různými způsoby.

Vždy však záleží na tom, jak jsme schopni se Bohu otevřít a jeho působení vnímat ve svém životě.

Sv.Pavel to připomíná v dnešním čtení. Pro katolíka nemůže být dostatečná jen „nějaká duchovní dimenze člověka“, nemůže být pro něj dostatečné občas si na Ducha sv.vzpomenout a případně o něco poprosit. Sv.Pavel nám říká, že život z Ducha je základní a jedině možný způsob života skutečně křesťanského.

Svatí pak nám svým životem ukazují, že to lze.

S jakou vírou a pokorou se připravovali sv.Konstantin a Metoděj na svou misii, jak velké bylo jejich napojení na Ducha sv., vidíme na tom, jak velké dílo vykonali pro náš národ.

Prosme je o pomoc i pro náš život, nezhášejme plamen víry, plamen Ducha sv.

K životu v blízkosti Boží nejen o dovolených a prázdninách

Vám všem žehná Váš duchovní správce P. Daniel