Milé sestry a bratři v Kristu!

Bůh zjevuje sebe ve světě v různých stupních a různými způsoby.

Vždy však záleží na tom, jak jsme schopni se Bohu otevřít a jeho působení vnímat ve svém životě.

Sv. Pavel to připomíná v dnešním čtení. Pro katolíka nemůže být dostatečná jen „nějaká duchovní dimenze člověka“, nemůže být pro něj dostatečné občas si na Ducha sv. vzpomenout a případně o něco poprosit.

Sv. Pavel nám říká, že život z Ducha je základní a jedině možný způsob života skutečně křesťanského.

 

K životu v blízkosti Boží nejen o dovolených a prázdninách

Vám všem žehná Váš duchovní správce

P. Daniel