Milé sestry a bratři v Kristu !

Tam, kde jsme, máme nalézat Boha.

Nazareťané znali Krista a nepřijali jej. Informace, které o něm měli, zneužili k tomu, aby jej mohli soudit a nemuseli jej přijmout.

Pane, když přicházíme do tvého chrámu, ty nás nesoudíš, ale přijímáš.

Mnohdy si myslíme, že tě známe dlouho, možná už od malička – jako obyvatelé Nazareta.

Dej nám, prosíme, sílu přijímat tě.

Vždyť my přece nechceme, abys musel odcházet jako bezmocný, jako ten, který se diví naší nevěře tak, jako tenkrát v Nazaretě.

Pomoz nám srdcem zachytit tvé příchody v tvém slově, v eucharistii, modlitbě, blízkých, ale i vzdálených lidech a také v těch, kteří nás potřebují.

Pane, pomoz nám, abychom nejen poznali co na nás chceš, ale také abychom na to dokázali odpovědět svým životem.

 

S prosbou za ty, kteří  přijali  1. sv. přijímání
V
ám všem žehná
P.Daniel