Milé sestry a bratři v Kristu!

Království Boží nastává Kristovým příchodem.

Od počátku však naráží na překážky. Mnozí jsou hluší k volání Krista.

Dnešní podobenství o rozsévači je naplněno  radostnou důvěrou, že hlásání Božího slova bude přes všechny překážky účinné.

Kristus však toto podobenství neříká jen svým současníkům, ale i do našich řad  a pro naši dobu.

Kdy jsme hluší, malomyslní, zavaleni vším možným, povrchní, plni světských starostí?

Doba dovolených a prázdnin je šancí se zastavit a odpovědět na tyto otázky.

Vždyť podobenství je zakončeno zvoláním : Kdo má uši k slyšení, slyš!

To nebyl pro Židy prázdný řečnický obrat , ale důrazná výzva, řádně si zapamatovat a pamatované uvádět ve svém životě ve skutek.

Pane, ty sám se nám rozdáváš plnýma rukama, Bůh v chlebu, Bůh ve slově, den za dnem.

Jenom Ty máš slova věčného života, jenom ty dáváš odpověď na rdousící otázky našeho srdce.

Dej ať tvé slovo v nás zapustí kořeny a vydá užitek.

 

K životu v blízkosti Boží nejen o dovolených a prázdninách

Vám všem žehná Váš duchovní správce

P. Daniel