Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Pro mnohé z dětí naší farnosti začal tábor.

 

Heslo dnešní neděle je:

BŮH SÁM NÁM ŘÍKÁ, CO MÁME V ŽIVOTĚ DĚLAT.

Ve čteních dnešní neděle totiž slyšíme příběhy lidí, které Bůh volá k tomu, aby dělali věci o kterých se jim ani nezdálo.

Posílá je, aby pokračovali v jeho, Ježíšově poslání, aby osvobozovali člověka od zla.

Zla, které člověka ovládá zevnitř, které je schopno podrobit si mnohé jeho dobré vlastnosti a úplně je převrátit.

Mají jít v síle Boží, ve spolehnutí se na Boha.

Bůh posílá i každého z nás – vždyť jsme pokřtěni, přijímáme Tělo Páně, mnozí jsme biřmováni.

Pane, prosíme Tě, dej nám sílu překonávat naši pohodlnost, abychom dokázali dělat to, co ty na nás chceš a aby nás to naplňovalo radostí.

 

S prosbou za ty, kteří přijali 1.sv.přijímání

a ty, kteří přijali sv.biřmování

 

Vám všem žehná P. Daniel