Mistře, co mám dělat, abych dostal věčný život ?

Tak se ptá znalec Zákona v dnešním evangeliu, aby přivedl Ježíše do úzkých.

Ty Pane, jsi vládce času a věčnosti a dáváš nám čas, abychom mohli vykonat to, co ty chceš.

Prosíme Tě, dej nám sílu překonávat naše sobectví a tak vidět to, co bližní potřebuje.

V dnešním podobenství nám říkáš : Starej se o bližního a co vynaložíš, já ti nahradím.

Dej nám prosíme pochopit, že není důležitější věci, než projev naší lásky k tobě a bližním, dej nám poznat potřeby bližních a sílu k tomu, abychom jim dokázali pomoci a tím je i sebe přiváděli na cestu k Tobě.

V době tábora zvlášť pamatujme v modlitbě na všechny děti a vedoucí.

 

K prožívání blízkosti Boží nejen o prázdninách a dovolených

 

Vám všem žehná Váš duchovní správce P.Daniel