Milé sestry a bratři v Kristu!

Jen málo je třeba, jen si vybrat svůj čas a věnovat jej tomu, který je Věčný, věnovat jej životu, který nikdy a nikomu neuteče.

„Ztraťme“ čas s Bohem a zjistíme, jak mnoho dostaneme.

Dokážeme-li sedět u Ježíšových nohou, náš život se změní, změní se náš pohled na svět a na sebe sama.

Dávat, a každá aktivita je dáváním, může člověk jedině tehdy, jestliže nejprve přijal. A dát může jenom tolik, kolik přijal.

Proto je tak důležitá modlitba – sedět u Ježíšových nohou a přijímat to, co nám nabízí.

Pane, náš shon, naše úsilí, naše plány – bez Tebe nejsou ničím.

Nikdy nemůžeme tískat z hmotných, viditelných věcí tohoto světa to, po čem tolik toužíme.

Vždyť všechno pomíjí, jenom Ty jsi věčný.

A tak Tě prosíme, dej, ať nepřeslechneme Tvoji nabídku, to, co Ty nám říkáš a přijímáme milosti, které nám nabízíš k tomu, abychom zvládli svůj životní úkol.

 

K tomu Vám všem  žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel