Milé sestry a bratři v Kristu!

Když Ježíš vystoupil, uviděl velký zástup a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez pastýře, a začal je poučovat o mnoha věcech.

Domnívá-li se katolík, že když ve škole „chodil pár let do náboženství“, pak už umí nadosmrti dost, že se už od Krista všemu naučil, velmi se mýlí.

Víra předpokládá, že se člověk Kristem nechá vést celý život a že se tedy celý život bude od něho učit.

Ustrnutí, nechuť učit se dál, pocit, že už přece všechno vím, je velice nebezpečný, pro víru smrtelně nebezpečný.

Taková nedospělá víra vede člověka v praktickém životě mimo církev, k životu a smýšlení podle nevěřící většiny.

Prosme o to, abychom dokázali jít celým životem s očima upřenýma na Krista, abychom nebyli jako zmatená ovce bez pastýře, ani jako ovce trapně hloupá, která si myslí, že nikoho a nic nepotřebuje.

Děkujme Bohu za kostel v Sázavě a prosme Pannu Marii Karmelskou, aby nám vyprošovala více víry ve společenství a lásce.

Kéž společně putujeme k Božímu království.

 

K životu v blízkosti Boží nejen o dovolených a prázdninách

Vám všem žehná

P. Daniel