Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Jak se Bůh může na všechno zlo ve světě dívat ? Proč nezasáhne ?

Takové otázky jistě slyšel každý z nás mnohokrát za život. Jsou to otázky vycházející z nepochopení Boha, otázky podobné těm, které dávali služebníci z dnešního evangelia hospodáři.

Takové otázky vedou k tomu, že lidé sami chtějí zasáhnout, když Bůh „jakoby“ nezasahuje.

Pane, dej nám trpělivost, ať nechceme okamžitě viditelnou spravedlnost,

ať máme stejné měřítko na druhé jako na sebe, dej nám více důvěry v Tvou spravedlnost, abychom chápali, že v den soudu ukážeš svou spravedlnost, že dobro zvítězí ne kvůli naší slepé horlivosti pro spravedlnost, ale proto, že Tys to řekl.

Odpusť nám naší nedočkavost a dej nám pochopení toho, že láska je víc než přikázání.

 

K životu v blízkosti Boží nejen o dovolených a prázdninách

 

Vám všem žehná Váš duchovní správce P. Daniel