Milé sestry a bratři v Kristu !

Dávat, a každá aktivita je dáváním, může člověk jedině tehdy,

jestliže nejprve přijal. A dát může jenom tolik, kolik přijal.

Proto je tak důležitá modlitba – sedět u Ježíšových nohou a přijímat to,

co nám nabízí.

Pane, náš shon, naše úsilí, naše plány – bez Tebe nejsou ničím.

Nikdy nemůžeme tískat z hmotných, viditelných věcí tohoto světa to,

po čem tolik toužíme.

Vždyť všechno pomíjí, jenom Ty jsi věčný.

A tak Tě prosíme, dej, ať nepřeslechneme Tvoji nabídku, to,

co Ty nám říkáš a přijímáme milosti, které nám nabízíš k tomu,

abychom zvládli svůj životní úkol.

 

K prožívání blízkosti Boží  nejen o prázdninách a dovolených

Vám všem žehná           Váš duchovní správce  P.Daniel