Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Přijmout křesťanství znamená, že člověk přijímá Krista za pastýře svého života.

Víra předpokládá, že se člověk pastýřem – Kristem nechá vést celý život a že se tedy celý život bude od něho učit.

Pokud si lidé stěžují, že se Bůh nestará, je třeba, aby se také ptali, zda se opravdu chtějí od Krista učit.

Pane Bože, děkujeme Ti za všechno, co nám dáváš, děkujeme Ti za dny našeho života i za tyto prázdniny.

 

 

S prosbou za ty, kteří přijali 1.sv.přijímání

a ty, kteří přijali sv.biřmování

 

Vám všem žehná P. Daniel