Milé sestry a bratři v Kristu !

Podobenství o Božím království, která jsme slyšeli v uplynulých nedělích, je dnes zakončena posledními třemi.

Mluví o Božím království jako o něčem vzácném, co lze získat, co nelze za nic cennějšího vyměnit, co má být naopak vyměněno za vše ostatní, co člověk může dostat.

Třetí podobenství o síti a rybolovu ukazuje rozdíl mezi radostí těch, kdo Boží království nalezli a vírou přispívají k jeho růstu a těmi, kteří Boží království odmítli.

Radujme se z daru víry prožívaném ve společenství, prožijme v radosti společně již jubilejní X.farní shromáždění, uvědomme si při té příležitosti všechny dary a milosti, které jsme od Boha ve farním společenství za tu dobu obdrželi a prosme o sílu k neustálému růstu ve víře ve farním společenství a růstu Božího království již nyní.

K životu v blízkosti Boží nejen o dovolených a prázdninách

Vám všem žehná Váš duchovní správce P. Daniel