Milé sestry a bratři v Kristu!

Slavíme dnes ve Velké Losenici pouť a farní shromáždění ve společenství s rodákem biskupem Mons. Zdenkem Wasserbauerem. Uvědomujeme si potřebu posily pro naši pozemskou pouť také od našich farních patronů.

Sv. Jakub a jeho mladší bratr Jan patří podle svědectví všech evangelií k jádru skupiny kolem Ježíše.

Kdykoliv se děje něco mimořádného, jsou při tom.

Jsou při oslavení na hoře Proměnění i při zatčení na Olivové hoře.

Se sv. Jakubem prosme: Pane, lidí na radění a poroučení – těch je vždycky všude dost.

Pomoz nám, ať patříme mezi ty, kteří dovedou lidem kolem sebe dát nejen dobrou radu, ale i podat pomocnou ruku.

 

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel