Milé sestry a bratři v Kristu !

Sv.Jakub a jeho mladší bratr Jan patří podle svědectví všech evangelií k jádru skupiny kolem Ježíše.

Kdykoliv se děje něco mimořádného, jsou při tom.

Jsou při oslavení na hoře Proměnění i při zatčení na Olivové hoře.

Se sv.Jakubem prosme:

Pane, lidí na radění a poroučení – těch je vždycky všude dost. Pomoz nám, ať patříme mezi ty, kteří dovedou lidem kolem sebe dát nejen dobrou radu, ale i podat pomocnou ruku.

 

K tomu Vám všem žehná

 

Váš duchovní správce P.Daniel