Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy ?

Dávná i nedávná zkušenost katolíků se situací pronásledování ukazuje sílu Kristovy lásky k nám, sílu, která člověka udrží ve věrnosti Kristu i v nejtěžších zkouškách.

Ale k tomu je potřeba Krista dobře znát.

Znát ho důkladně, mít tak velké vědomí o jeho lásce a věrnosti, aby od Něho nemohl být člověk oddělen ničím, co by se chtělo postavit mezi něho a nás.

Kéž bychom tuto sílu Kristovy lásky čerpali v každodenním spojení s Kristem.

 

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel