Milé sestry a bratři v Kristu!

Proměnění Páně proměnilo především ony tři apoštoly, kteří byli této události přítomni. Kristus se neproměnil před davy, aby je získal.

Nešlo mu o slávu, ale o to, aby upevnil tyto tři apoštoly ve víře před svým utrpením a smrtí. K události Proměnění došlo při modlitbě.

Kristova modlitba byla takovým povznesením mysli k Bohu, že se výraz Kristovy tváře změnil a jeho šat oslnivě zbělel.

Toto proměnění bylo prostředkem k proměně apoštolů a má být i prostředkem k proměnění nás.

Kristus se proměňuje pro nás, vlastně neustále proměňuje chléb a víno ve své tělo a krev.

Proměňuje se pro nás, abychom my poznáním tohoto proměnění změnili svůj život, abychom se svým životem proměnili ve skutečné děti Boží.

Pane, dej, ať každé setkání s Tebou nás proměňuje, ať tak, jako Ty

se proměňuješ, ať i my se stále proměňujeme, abychom se proměnili v Tvůj chrám, ve kterém Ty budeš přebývat.

 

K životu v blízkosti Boží nejen o dovolených a prázdninách

Vám všem žehná

Váš duchovní správce P. Daniel