Milé sestry a bratři v Kristu !

Ježíš nabízí sebe – jedinou cestu ke štěstí.

On je naplněním, protože on je milujícím až k smrti.

Lidé v době Ježíšově, stejně jako dnes, se snaží pro svůj život nalézat nekomplikovaná a bezpečná řešení.

Není snadné vymanit se ze světa věcí.

Není snadné nevěřit reklamám, které nám sugerují, že opravdu šťastni budeme až tehdy, když budeme mít to a ono a ještě mnoho jiných věcí …

Nemůže nám jít pouze o to, vymaňovat se z touhy po mnoha věcech.

Jde o to poznat Ježíše jako toho, kdo nám nabízí Život.

On je plně Bůh a plně člověk, on příšel skutečně od Boha a skutečně na zem.

Patří stejně do Nejsvětější Trojice jako patří skutečně do lidské rodiny.

Je „chléb, který sestoupil z nebe“ – a je tím, kdo se jako člověk pohybuje na zemi.

Člověk je schopen přijmout Boha, dokáže-li chápat celou skutečnost svého života, nejen její část.

Ponořme se tedy do přítomnosti Boha a vyprošujme si ji, abychom svým životem naplnili zaslíbení, která nám byla nabídnuta.

 

K tomu  Vám všem žehná

Váš duchovní správce   P.Daniel