Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Lidé v době Ježíšově, stejně jako dnes, se snaží pro svůj život nalézat nekomplikovaná a bezpečná řešení.

Někdo se tedy přimkne pouze k tomu pozemskému, jiný by chtěl mít zase vše pouze nadpřirozené.

Ježíš Kristus nám nenabízí ani jedno z těchto řešení.

On je plně Bůh a plně člověk, on příšel skutečně od Boha a skutečně na zem.

Patří stejně do Nejsvětější Trojice jako patří skutečně do lidské rodiny. Je „chléb, který sestoupil z nebe“ – a je tím, kdo se jako člověk pohybuje na zemi.

Člověk je schopen přijmout Boha, dokáže-li chápat celou skutečnost svého života, nejen její část.

Ponořme se tedy do přítomnosti Boha a vyprošujme si ji, abychom svým životem naplnili zaslíbení, která nám byla nabídnuta.

 

K životu v blízkosti Boží nejen o dovolených a prázdninách

 

Vám všem žehná P. Daniel