Milé sestry a bratři v Kristu !

 

V dnešním čtení si Eliáš zahalil tvář pláštěm, když ve vánku poznává přítomnost Boží.

Pochopil, že Boha nelze vtěsnat do svých představ, pochopil, že si na Bohu nevynutí, aby Bůh jednal podle něho, pochopil, že Bůh zůstává pro nás tajemstvím. V dnešním evangeliu k stejnému názoru dospěl i Petr.

Chce jít po vodě a ono to jde, ale jenom tehdy, když má oči stále upřené na Krista

Nemůžeme si prostě udělat Boha k obrazu svému, když my máme být obrazem Jeho.

Pane, zachraň nás v době, kdy se topíme.

Pane, odpusť nám, že se často chováme tak, jako bys byl povinen jednat podle nás.

Odpusť nám, že se často chováme, jako bychom tě znali, jako bychom si mohli na tobě něco vynutit, odpusť nám, že když to není podle nás, tak pochybujeme.

A prosíme tě, dej nám touhu po tobě, abychom se neustále snažili tě poznávat takového, jaký jsi, i když je nám to někdy nepříjemné, dej nám sílu věřit v tebe a tobě, nebát se změnit sebe, abychom se přiblížili tobě.

 

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel