Nanebevzetí Panny Marie

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie nám znovu připomíná velké znamení : žena oděná sluncem – prostoupená Božím světlem, bydlící v Bohu a Bůh v ní.

Člověk a Bůh se vzájemně prolínají a dotýkají.

Nebe a země se potkávají.

Měsíc u jejích nohou znamená překonávat pomíjivost, smrtelnost a samotnou smrt a pozvedat pomíjivé k věčnosti.

Panna Maria stojí uprostřed souhvězdí spásy – dvanáct hvězd naznačuje dvanáct izraelských kmenů i dvanáct apoštolů…

Panna Maria má být  i nám ukazatelem naděje.

Kéž tomu tak v našem pozemském životě opravdu je.

Svatá Panno Maria, oroduj za nás !

Všem Vám žehná

Váš duchovní správce   P.Daniel