Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Prorok Eliáš nám v dnešním čtení připomíná, že odevzdat se do vůle Boží není ani pouze pasivní postoj vůči Bohu, ale ani jakési přímé setkání.

Vychází ze srdce, je ze všech vztahů nejosobnější a přesto zahrnuje i sociální rozměr člověka.

Modlíme se modlitby, které složili jiní. Přivlastňujeme si jejich zkušenost, jejich city a inspirace.

To pak, co nám sděluje Kristus, nejsou jenom slova ve smyslu teoretické nauky, ale sám život.

On přišel, abychom měli život a to v hojnosti.

Je to život, který nás přesahuje, je to život nový, život Boží.

 

K životu v blízkosti Boží nejen o dovolených a prázdninách

 

Vám všem žehná P. Daniel