Milé sestry a bratři v Kristu!

Hlas volajícího na poušti : Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky!

To je dnešní výzva sv. Jana Křtitele u Jordánu, výzva k obrácení, platná i pro nás.

Vždyť úkolem našeho života je připravit cestu Pánu, připravit svou duši svým životem Pánu, tedy poznat své slabosti i schopnosti.

Sv. Jan Křtitel dnes varovně říká: Sekera je už přiložena ke kořenu, každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně.

Pane, prosíme Tě, posiluj nás, ať neodkládáme své obrácení, ale ať s ním začneme ještě dnes.

K duchovnímu prožití Adventu se skutky pokání a lásky

Vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel