Milé sestry a bratři v Kristu!

Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky ! Výzva dnešního čtení

i evangelia nás upozorňuje na podstatné: abychom byli připraveni, otevřeni pro Boha, aby On mohl působit v naší duši.

Ani v době adventní se nejedná především o „naše výkony“, ale o naši přípravu, o změnu smýšlení, o to, že veškeré naše úsilí má být chápáno jako příprava k tomu, aby v nás mohl působit Bůh.

A tak se ptejme:

Čekáme vůbec na něco víc, než sportovní, ekonomické nebo politické události ?

Chceme více druhý příchod Pána než zachování tohoto světa ?

Evangelium přece znamená osvobození ze strachu z budoucnosti.

K duchovnímu prožití Adventu se skutky pokání a lásky

Vám všem žehná Váš duchovní správce P. Daniel