Zjevení Páně …

Betlémská hvězda svítí na obloze, ale vede jen ty, kteří se Bohu otevřeli.

Bůh dává svá Písma a své „hvězdy“ lidem do života.

A někteří se zachovají jako Herodes, jiní jako znalci Zákona a někteří jako pohanští mudrcové, kteří užili svého vědění tím nejlepším způsobem: k poznání Božích věcí.

A tak Bůh, který se o nás stará, se opravdu postará o toho, kdo má srdce otevřené, kdo je ochoten rozpoznat i ve skromných podmínkách Boží slávu.

Šťastné i nešťastné životní příhody, druzí lidé, vyslovená myšlenka – to všechno může být hvězdou – znamením, které člověka přivede ke Kristu – k víře.

Hvězda mizí, Kristus – byl-li nalezen – zůstává na věky

… i v našem životě

 

K síle přijímat lásku Boží a dávat ji dál

a požehnaný rok 2021 Vám přeje a všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel