Milé sestry a bratři v Kristu !

Dnešní nedělí vstupujeme  do nového liturgického mezidobí,

do doby „všedních dní“ naplněných nadějí..

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

To je odpověď dnešního žalmu na začátku liturgického mezidobí –

doby všedních dní a naděje.

Plnit vůli Boží může jen ten, kdo ji dokáže poznat,

ten, kdo má Boží zákon ve svém nitru, jak nám říká žalmista.

Mít Boží zákon ve svém nitru znamená mít Boha na prvním místě.

Znamená to mít vědomí, že Bůh je nejdůležitější v mém životě, důležitější než mé představy a plány, důležitější než zdraví a zaměstnání, bohatství, moc a vliv, důležitější než názory i těch nejbližších.

Je Bůh skutečně tím, kdo určuje náš život, tím, jehož zásady jsou nám nadevše

a proto se je snažíme co nejvíce proniknout ?

Pronikáme do Božího zákona aspoň jako do práce, kterou děláme ?

Prosme, ať máme touhu a vytrvalost v poznávání Božího zákona, abychom jeho stále lepším chápáním dokázali plnit Boží vůli.

Abychom se mohli pravdivě modlit :

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.

Rád splním tvou vůli, Bože, vždyť tvůj zákon je v mém nitru.

Kéž podle toho smýšlíme a jednáme nejen v liturgickém mezidobí.

 

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce     P.Daniel