Milé sestry a bratři v Kristu!

Každý má obohatit lidstvo a církev specifickým způsobem, podle daru, který dostal. Bůh nechce uniformitu, ale protože všechny dary jsou od něho, chce, aby nás právě využívání rozmanitých darů vedlo k poznávání jejich původce.

Každý člověk dostal od Boha mnoho darů – schopností a dovedností.

Každý člověk dostal od Boha také určitou míru zdraví a určitý čas života.

A nic z toho není cílem, nic z toho člověk nedostal pro sebe, protože člověk není posledním cílem všech těchto darů.

Také každý katolík dostal při křtu mimořádné dary.

Dary k zvládnutí zcela specifického úkolu zde na zemi.

Právě rozmanitost darů nám má osvětlovat nepochopitelného Boha z mnoha hledisek, má přispět k lepšímu, i když nedokonalému pohledu na něj.

Prosme proto Pána, ať správně dokážeme využít to, co jsme dostali a ať dokážeme nechtít něco, co nepotřebujeme.

 

K tomu vám všem žehná

Váš duchovní správce

P. Daniel