Milé sestry a bratři v Kristu!

Kristus skutečně vstal a žije mezi námi. Ale nevidíme ho tělesnýma očima, dokud on sám nedá našemu zraku milost.

Tuto milost vidění dostali první apoštolové a po nich i jiní světci.

Nám se dostává zjevení částečné, kterému říkáme „světlo víry“.

V tom světle se svět vidí jinýma očima. A přece si jsme jistí, že tu nejde o iluzi. Iluzi a zároveň také strachu podléhají ti, kdo víru nemají, věřící si je vědom toho, že prohlédl, že zachytil to, co skutečně je. Nepodléháme strachu, protože máme víru a důvěru v Pána.

Nejsme apoštolové, kteří se setkali se Vzkříšeným Kristem.

Ale část toho zjevení chceme zachytit i my, opravit své názory, zbavit se iluze. To platí pro každou dobu – i tu, kterou prožíváme (velikonoční). Pomáhá nám k tomu víra a ta není proti rozumu, ale nad rozumem.

Svědomí a hlas srdce nás ujišťují, že je pravda to, co čteme v evangeliu, co učí církev.

 

Radostné prožití celé velikonoční doby

Vám všem přeje

Váš duchovní správce

P. Daniel