Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Začíná  Rok milosrdenství vyhlášený papežem Františkem.

Kristus je milosrdenství samotné v plnosti.

My jen těžko nacházíme cestu k odpuštění a milosrdenství.

My jsme plní lásky i nelásky, Kristus je plnost lásky.

Připravte cestu Pánu!

Jakmile budeme chápat tuto výzvu jenom tak, že my sami musíme něco udělat, povede nás to k sebestřednosti a ne ke Kristu.

Snaha a odříkání jsou nutné, avšak jako prostředek k přijetí Kristova milosrdenství.

Proto připravujeme cestu.

Vždyť my jsme smrtelní a Kristus má v sobě pro nás věčný život.

Proto je tak nutné připravit cestu, aby k nám vešel, aby vešel do našeho života a dal mu plný smysl.

Teprve, když ho pozveme, pustíme do svého nitra, teprve potom má ono připravování cesty smysl.

Pak se blíží naplnění závěrečné věty dnešního evangelia:

„… a člověk uzří Boží spásu“.

 

K tomu Vám všem žehná

Váš duchovní správce     P. Daniel