Milé sestry a bratři v Kristu !

Dnešní Janovo volání k obrácení bychom mohli vyjádřit slovy :

Buď už konečně sám sebou ! Snaž se být takovým, jakým tě chce mít Pán . Jako takový zde máš svůj úkol, takového tě druzí potřebují.

Nekřiv se v takového, jakého tě chtějí mít druzí.

Vždyť úkolem našeho života je připravit cestu Pánu, připravit svou duši svým životem Pánu, tedy poznat schopnosti a slabosti, které máme, usilovat o využití našich hřiven a překonání našich slabostí.

To je ono vyrovnání našich stezek.

Co nám v tom brání je naše pýcha. Naše touha vypadat lepšími než jsme, nejen před druhými, ale i před sebou.

Jedině Bůh je ten, který nám dává sílu k obrácení, k návratu k němu.

Sv.Jan Křtitel nám dnes říká : Sekera už je přiložena stromům ke kořenu, každý strom, který nenese dobré ovoce bude poražen a hozen do ohně.

Proto tě Pane prosíme, posiluj nás ať neodkládáme své obrácení, ale ať s ním začneme ještě dnes.

K duchovnímu prožití Adventu se skutky pokání a lásky

Vám všem žehná

Váš duchovní správce P.Daniel