Milé sestry a bratři v Kristu !

Dnešní výzva sv.Jana Křtitele u Jordánu je platná i pro nás :

Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky !

Také bychom to mohli vyjádřit slovy : Druzí tě potřebují takového, jakého tě chtěl mít Pán ! Nekřiv se proto v takového, jakého tě chtějí mít ostatní.

Naším úkolem není hrát komedii, naším úkolem nesmí být snaha o to stát se takovými, jakými bychom si přáli my sami být tj. mít schopnosti a dary, které nám Bůh nedal.

A naším úkolem není měnit se podle úsudku ostatních.

Naším úkolem je připravit cestu Pánu, připravit svou duši svým životem Pánu, tedy poznat schopnosti a slabosti, které máme a usilovat o využití našich hřiven a překonání našich slabostí.

K tomu Vám všem žehná a milostiplně prožitý ADVENT přeje

Váš duchovní správce P.Daniel