Milé sestry a bratři v Kristu !

 

Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky ! Výzva dnešního čtení i evangelia nás upozorňuje na podstatné : abychom byli připraveni, otevřeni pro Boha, aby On mohl působit v naší duši.

Ani v době adventní se nejedná především o „naše výkony“, ale o naši přípravu, o změnu smýšlení, o to, že veškeré naše úsilí má být chápáno jako příprava k tomu, aby v nás mohl působit Bůh.

A tak se ptejme:

Čekáme vůbec na něco víc, než sportovní, ekonomické nebo politické události?

Chceme více druhý příchod Pána než zachování tohoto světa?

Evangelium přece znamená osvobození ze strachu z budoucnosti.

My jsme posláni do tohoto světa s úkolem, který máme s námahou řešit a jehož vyřešení mnohdy nevidíme.

To také není nutné. Mělo by nám stačit vědomí žalmisty: U Pána je jeden den jako tisíc roků a tisíc roků jako jeden den.

 

K duchovnímu prožití Adventu se skutky pokání a lásky

 

Vám všem žehná Váš duchovní správce P. Daniel